Adab Memohon Kesembuhan (sebelum minum obat)

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Asy-hadu an laa ilaaha illa-llah  wa asy-hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuuluh, 


Kemudian dilanjutkan dengan
200 kali Madadul-Haqq, Madadul-Haqq… 

Setiap ayat Alquran memiliki sifat penyembuhannya yang khas dan berbeda satu sama lain.  Berikut ini beberapa contoh ayat yang digunakan dalam penyembuhan spiritual. 
Wa yanshurkum ‘alayhim wa yasyfi shuduura qawmin mu’miniina.
Dan Allah SWT akan melegakan hati orang-orang yang beriman. [9:14] 
Yaa ayyuha an-naasu qad jaa’atkum maw`izhatun min rabbikum wa syifaaun limaa fii ash-shuduuri wa hudan wa rahmatun lil mu’miniin.
Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat  bagi orang-orang yang beriman. [10:57] 
yakhruju min buthuunihaa syaraabun mukhtaalifun alwaanuhu fiihi syifaun lin-naas.
Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.  [16:69] 
wa nunazzilu mina al-qur’aani maa huwa syifaa-u wa rahmatun lil-mu’miniin
Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman [17:82].
Waidzaa maridhtu fahuwa yasyfiini.
(Doa Nabi Ibrahim AS) Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. [26:80] 
qul huwa lil-ladziina aamanuu hudan wa syifaa-u.
Dan katakanlah (wahai Muhammad SAW) bahwa (Quran) itu adalah petunjuk dan menyembuhkan bagi orang-orang yang beriman. [41:44]   

0 comments:

Post a Comment

Blogeteur. Powered by Blogger.